Archiwum

Posts Tagged ‘String’

[C#] Najszybsza metoda zliczania linii w stringu

26 lutego 2012 2 Komentarze

Trafiłem dzisiaj na ciekawy artykuł, którego autor testuje szybkość wykonania różnych metod mających na celu zwrócenie ilości linii zawartych w zmiennej typu string.

Użyte zostały m.in. wyrażenia regularne

static Regex r = new Regex("\n", RegexOptions.Multiline);
static long LinesCountRegex(string s)
{
   MatchCollection mc = r.Matches(s);
   return mc.Count;
}

LINQ

static long LinesCountLinq(string s)
{
   return (from ch in s
       where ch == '\n'
       select ch).Count();
}

static long LinesCountLinqCount(string s)
{
    return s.Count(c => (c == '\n'));
}

wskaźniki

unsafe static long LinesCountUnsafePtr(string s)
{
    long lineCount = 1;
    fixed (char* pchar = s)
    {
       char* p = pchar;
       for (; *p != '\0'; p++)
       {
         if (*p == '\n') lineCount++;
       }
    }
    return lineCount;
}

ale najszybsze rozwiązanie okazało się nie być związane z żadną wyszukaną techniką.

static long LinesCount4(string s)
{
   long count = 0;
   int position = -1;
   while ((position = s.IndexOf('\n', position + 1)) != -1)
   {
     count++;
   }
   return count;
}
Reklamy
Kategorie:Przykłady Tagi: , , , ,