Strona główna > Przykłady > [C#,WinForms] Gra Układanka

[C#,WinForms] Gra Układanka

Dzisiaj przedstawię proces tworzenia prostej gry, którą nazwałem „Układanką”. Jeżeli jesteś początkującym programistą i chcesz napisać pseudoużyteczny program z wykożystaniem Visual Studio i Windows Forms – ten wpis jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli jesteś bardziej doświadczonym programistą, chcesz się trochę pośmiać / przeczytać dzienną normę kiepskiego kodu / powytykać kilka błędów i z wielką satysfakcją wyszydzić autora, bądź też pomóc zrozumieć autorowi jego błędy (niepotrzebne skreślić) – też możesz przeczytać 😉 Do dzieła!

Program będzie się składał z dziewięcu przycisków, z których jeden jest niewidoczny. Widoczne przyciski będą elementami układanki. Na przyciskach umieścimy losowo, bez powtórzeń cyfry od 1 do 8. Pozwolimy graczowi przesuwać elementy układanki w ten sposób, że jeśli zostanie naciśnięty element bezpośrednio sąsiadujący z wolnym polem, to przenosi się on na to pole. Zadaniem gracza jest uparządkowanie elementów według cyfr w kolejności rosnącej.

Układanka

Uruchamiamy Visual Studio i wybieramy nowy projekt Windows Forms. We właściwościach formy zmienimy FormBorderStyle na Fixed3D, aby użyszkodnik nie mógł zmienić rozmiaru okienka. MaximizeBox ustawiamy na false – przycisk maksymalizacji jest niedostępny. Właściwości Text zmieniamy na UKŁADANKA, co spowoduje wyświetlenie tego napisu na górnej belce okienka. ShowIcon ustawiamy na false, BackColor na PowderBlue (pozwalam wybrać inny :-D, kwestia gustu). Na formie umieszczmy 9 buttonów.
Od czasu do czasu warto rzucić okiem na wygenerowany kod w pliku Form1.Designer.cs, aby wiedzieć co w trawie piszczy 🙂 Dla przycisku w lewym dolnym rogu ustawiamy właściwość Visible na false.

Tworzymy pole będące dwuwymiarową tablicą typu Button, w której przechowywane będą elementy naszej układanki (przyciski)

private Button[,] buttonsTab;

Inicjalizujemy tablicę w konstruktorze Form1

buttonsTab=new Button[,]
{ {button1, button2, button3},
  {button4, button5, button6},
  {button7, button8, button9} };

Następnie zajmiemy się napisaniem metody, która sprawi, że na przyciskach będziemy widzieli losowe cyferki od 1 do 8 bez powtórzeń.

    //przypisujemy przyciskom losowe cyfry bez powtórzeń
    private void losujCyfryNaPrzyciskach()
    {
      int index;
      Random rand = new Random();

      //lista liczb, z której będziemy losować liczby i umieszczać je na przyciskach
      List<int> liczby = new List<int>() {1,2,3,4,5,6,7,8 };

      //tablica przycisków, kóre sa widoczne na początku gry (wszystkie bez 7)
      Button[] widocznePrzyciski = new Button[]{button1,button2,button3,button4,button5,button6,button8,button9 };

      foreach (Button b in widocznePrzyciski) //dla 8 widocznych przycisków
      {
        //losujemy wartość od 0 do liczności listy liczb
        index = rand.Next(0, liczby.Count);
        //liczbę o wylosowanym indeksie zamieniamy na string i wstawiamy do właściwości Text przycisku
        b.Text = liczby[index].ToString();
        //usuwamy z listy liczbę o wylosowanym indeksie, aby nie wylosować jej ponownie
        liczby.RemoveAt(index);
      }
    }

Metodę wywołujemy w konstruktorze Form1 po metodzie InitializeComponent().

W konstruktorze wywołamy jeszcze metodę, która doda obsługę zdarzenia Click do naszych buttonów.

//dodajemy obsługę zdarzenia Click dla każdego z przycisków
    private void dodajObslugeClickPrzyciskow()
    {
      foreach (Button b in buttonsTab)
      {
        //po kliknięcu któregokolwiek przycisku zostanie wywołana metoda o nazwie button_Click
        b.Click += new System.EventHandler(this.button_Click);
      }
    }

Kolejna metoda, którą wywołamy w konstruktorze Form1. Tym razem możemy zrealizować nasze estetyczne fantazje.

private void zmienFont_i_ColorPrzyciskow()
    {
      foreach (Button b in buttonsTab)
      {
        //tekst na przyciskach będzie miał nową czcionkę, rozmiar 25
        b.Font = new Font(FontFamily.GenericMonospace, 25);
        //zmieniamy kolory tekstu i tła przycisków
        b.BackColor = Color.Azure;
        b.ForeColor = Color.CornflowerBlue;
      }
    }

I dochodzimy do serca naszego programu – metoda która zostanie wykonana po kliknięciu przycisku tj. elementu naszej układanki. Używamy kilku mniejszych, czekających na napisanie metod. W metodzie dowiemy się, który przycisk został kliknięty oraz jaką pozycje w buttonsTab ma ten przycisk. Sprawdzimy, czy sąsiaduje on z przyciskiem niewidocznym i gdy zajdzie taka potrzeba przesówamy element.

private void button_Click(object sender, EventArgs e)
{
   //zmienne, w których zapiszemy pozycję klikniętego przycisku w buttonsTab
   int index1, index2;
   //tworzymy zmienną b i przypisujemy do niej referencję do przycisku, który wywołał zdarzenie Click
   Button b = sender as Button;
   Button niewidoczny; //będzie przechowywał referencję do niewidocznego przycisku

   ustawIndeksyPrzycisku(out index1, out index2, b); //ustawia index1 i index2

   //jeśli kliknięty przycisk nie sąsiaduje z niewidocznym, to metoda kończy swoje działanie
   if (!czyJestPrzyNiewidocznym(index1, index2, out niewidoczny))
     return;
   else
   {
     //zamienieamy miejscami kliknięty przycisk i niewidoczny przycisk (przysunięcie elementu układanki)
     zamianaNiewidocznego(b, niewidoczny);

     if (sprCzyKoniec()) //sprawdzamy czy układanka została już ułożona
     {
       MessageBox.Show("WYGRAŁEŚ!!!"); //nagroda dla zwycięzcy

       //przywracamy układanke do stanu początkowego
       foreach(Button but in buttonsTab) { but.Visible = true; }
       button7.Visible = false;
       losujCyfryNaPrzyciskach();
     }
   }
}

Teraz zabieramy się za pisanie brakujących funkcji.
Poniższa metoda rozpozna po nazwie, który przycisk został wciśnięty i przypisze wartości zmiennym index1 oraz index2 (zadeklarowanym wewnątrz metody button_Click), które informują o indeksach przycisku w tablicy przycisków buttonsTab. Targa mną silne przeczucie, że ta metoda nie wygląda najlepiej. Może nie powinno jej być wogóle, a problem powinien zostać rozwiązany z użyciem bardziej wyrafinowanego sposobu… Cóż, w każdym bądź razie działa.

private void ustawIndeksyPrzycisku(out int index1,out int index2,Button b)
    {
      index1 = 0; index2 = 0;
      if (b.Name == "button1")
      {
        index1 = 0; index2 = 0;
      }
      else if (b.Name == "button2")
      {
        index1 = 0; index2 = 1;
      }
      else if (b.Name == "button3")
      {
        index1 = 0; index2 = 2;
      }
      else if (b.Name == "button4")
      {
        index1 = 1; index2 = 0;
      }
      else if (b.Name == "button5")
      {
        index1 = 1; index2 = 1;
      }
      else if (b.Name == "button6")
      {
        index1 = 1; index2 = 2;
      }
      else if (b.Name == "button7")
      {
        index1 = 2; index2 = 0;
      }
      else if (b.Name == "button8")
      {
        index1 = 2; index2 = 1;
      }
      else if (b.Name == "button9")
      {
        index1 = 2; index2 = 2;
      }
    }

Następna metoda sprawdza, czy wciśnięty przycisk sąsiaduje z przyciskiem niewidocznym (wolnym polem, na które można przesunąć element układanki). Sprawdzamy, czy przycisk po lewej stronie (buttonsTab[index1, index2 - 1] w naszej tablicy) jest niewidoczny. Jednak wcześniej dowiadujemy się, czy tablica posiada element o indeksach [index1, index2 - 1], wykorzystując metodę czyIndeksySaPoprawne(), którą napiszemy później.
Analogicznie postępujemy z przyciskiem po prawej stronie, na dole i na górze.

private bool czyJestPrzyNiewidocznym(int index1, int index2, out Button niewidoczny)
    {
      if (czyIndeksySaPoprawne(index1, index2 - 1)) //po lewej
      {
        if (buttonsTab[index1, index2 - 1].Visible == false)
        {
          niewidoczny = buttonsTab[index1, index2 - 1];
          return true;
        }
      }
      if (czyIndeksySaPoprawne(index1, index2 + 1))//po prawej
      {
        if (buttonsTab[index1, index2 + 1].Visible == false)
        {
          niewidoczny = buttonsTab[index1, index2 + 1];
          return true;
        }
      }
      if (czyIndeksySaPoprawne(index1 - 1, index2))//na górze
      {
        if (buttonsTab[index1 - 1, index2].Visible == false)
        {
          niewidoczny = buttonsTab[index1 - 1, index2];
          return true;
        }
      }
      if (czyIndeksySaPoprawne(index1 + 1, index2))//na dole
      {
        if (buttonsTab[index1 + 1, index2].Visible == false)
        {
          niewidoczny = buttonsTab[index1 + 1, index2];
          return true;
        }
      }
      niewidoczny = null;
      return false;
    }

Metoda, która sprawdzi, czy indeksy są poprawne dla naszej tablicy 3×3 (buttonsTab)

private bool czyIndeksySaPoprawne(int index1, int index2)
    {
      if (index1 < 0 || index1 > 2 || index2 < 0 || index2 > 2)
      {
        return false;
      }
      return true;
    }

Metoda realizująca „przesunięcie elementu układanki”. Kliknięty przycisk zamienia się tekstem z niewidocznym i sam się ukrywa.

private void zamianaNiewidocznego(Button b,Button niewidoczny)
    {
      b.Visible = false;
      niewidoczny.Text = b.Text.ToString();
      b.Text = "x";
      niewidoczny.Visible = true;
    }

Sprawdzamy, czy wysiłki gracza coś dały, tzn. czy elementy są już ułożone w odpowiedniej kolejności.

private bool sprCzyKoniec()
    {
      int i=0;
      foreach (Button b in buttonsTab)
      {
        i++;
        if ( b.Text == "x" || b.Text==i.ToString()) continue;
        else return false;
      }
      return true; //jeśli elementy są ułożone w odpowiedniej kolejności zwracamy true
    }

I tak kończy się nasza przygoda z dzielną układanką, podstępnymi elementami, okrótną tablicą, piękną formą i biednym programistą.

Gotowy projekt można ściągnąć TUTAJ.

Reklamy
Kategorie:Przykłady Tagi: , ,
 1. 4 marca 2011 o 11:22 am

  Metoda ustawIndeksyPrzycisku mogłaby wyglądać tak:

  private void ustawIndeksyPrzycisku(out int index1, out int index2, Button b)
  {
  int x = b.Name[b.Name.Length – 1] – ‚0’ – 1;
  index1 = x / 3;
  index2 = x % 3;
  }

  Może nie najładniejszy sposób, ale lepszy od ręcznego sprawdzania.

  • 4 marca 2011 o 12:18 pm

   Rzeczywiście, teraz jest krótsza i lepiej wygląda. Przy okazji dowiedziałem się jak szybko zamienić char na int. Dzięki! 😉

 1. 1 marca 2011 o 5:54 pm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: